Mezőszél Bölcsőde

Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülő!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a bölcsődei szolgáltatás térítési díjairól, valamint az igénybe vehető kedvezményekről.

A gyermekek napközbeni ellátását ezen belül a bölcsődei ellátást elsősorban az 1997. évi XXXI. törvény valamint a 15/1998 NM rendelet szabályozza. 1997. évi XXXI törvény (GYVT) 146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért (…,), valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A fenti jogszabályok alapján a bölcsődei szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amely egyrészről gondozási díjból, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjából áll. A térítési díjak összegének megállapítását szintén jogszabályok határozzák meg, maximalizálva ennek összegét, ugyanakkor az intézmény fenntartójának jogkörébe helyezi, hogy a maximum határon belül milyen összeget állapít meg. Ezzel kapcsolatban a bölcsődevezetője tájékoztatja önöket, ha igénylik. A pécsi bölcsődékben a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó az alábbiakban határozta meg a bölcsődék térítési díját.

Étkezési térítési díj: 330 Ft+ áfa (419 Ft)

Gondozási díj: 480 Ft

Étkezési térítési díjat a gyermek, napi bölcsődei étkezéséért kell fizetni, ez 2 főétkezést és 2 kisétkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) foglal magában. A gondozási díjat a bölcsődei szolgáltatásért kell fizetni, ez a szülő hozzájárulása, az állami és fenntartói költségekhez, amibe a szolgáltatás kerül. GYVT 21/B. § (1) és 150. § (6) alapján:

Nem kell intézményi térítési díjat fizetnie sem az étkezésért, sem a gondozásért:

◾ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

◾ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos,

◾a három- vagy többgyermekes család gyermekének,

◾nevelésbe vétel esetén.

◾védelembe vett gyermeknél,

◾átmeneti gondozás esetén.

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani, de gondozási díjat (480 Ft) fizetnie kell, amennyiben:

◾a gyermek olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

◾olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. Ez az összeg 2023.december 1-től kezdődően 177.422.-Ft. Az a család, ahol az egy főre eső nettó összjövedelem 177.422-Ft alatt van, a gyermek bölcsődei étkezése ingyenes, kizárólag a gondozási díjat kell fizetni a bölcsődei szolgáltatásért.

Ahhoz, hogy a fenntartó számára is gazdaságos és megfizethető legyen a bölcsődei konyha üzemeltetése, szükséges a racionális, gazdaságos konyhai üzemeltetés. Ehhez a bölcsődében az alábbi szabályozás van érvényben. Gondozási díjat (480 Ft) minden napra ki kell fizetni, azokra a napokra is, amikor a gyermek nincs a bölcsődében!

Pécs, 2023.12.01.

Deák Lívia

bölcsődevezető

 

 

 

Kapcsolat

Cím: Pécs, Mezőszél u. 2.

Tel: 06/72/ 522-502

Bölcsődevezető: Deák Lívia

Tel: +36 30/575-72-27

Étkezés lemondása:   

Tel: +36 30/575-77-96

Email: etkezesmezoszel@gmail.com

Élelmezésvezető:

Kozma Gabriella (helyileg a Mandula Bölcsődében)

Tel: +36 30/575-77-53

E-mail:mezoszelbolcsi@gmail.com