Kapcsolat

Cím: Pécs, Mezőszél u. 2.

Tel: 06/72/ 522-502

Bölcsődevezető: Deák Lívia

Tel: +36 30/575-72-27

Étkezés lemondása:   

Tel: +36 30/575-77-96

Email: etkezesmezoszel@gmail.com

Élelmezésvezető:

Kozma Gabriella (helyileg a Mandula Bölcsődében)

Tel: +36 30/575-77-53

E-mail:mezoszelbolcsi@gmail.com
 

Bölcsőde bemutatása

A Mezőszél Bölcsőde a pécsi önkormányzat által fenntartott Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatóság intézmény által működtetett 11 bölcsőde egyike, mely a Mezőszél u. 2. szám alatt található.

Bölcsődénkben három gondozási egységben hat csoport működik, melyek létszáma a kisgyermekek korától függ. Abban a csoportban, ahol minden gyermek betöltötte a 2 éves kort, ott a 12 fős létszám 14 főre emelhető fel, abban az esetben, ha a csoportban nincs sajátos nevelési igényű gyermek.

Bölcsődénk a 2023/2024 gondozási évre kb. 48 gyermeket tud felvenni,  azon gyermekek helyére, akik szeptembertől megkezdik az óvodát.

A jelentkezők korától függően fogjuk kialakítani szeptembertől az új csoportokat, törekszünk arra, hogy korban és fejlettségükben egymáshoz közel álló kisgyermekek kerüljenek egy csoportba. Természetesen, amennyire lehetőség lesz rá, figyelünk a nemek arányára is.

 Bölcsődénkben heti szinten „ZENEBÖLCSI” működik, melyet nagyon szeretnek a gyermekek. Minden hét csütörtökén egy kisgyermeknevelő munkatárs Tinka, végiglátogatja hangszerekkel a csoportokat, ahol vidám percek keretében ismerkednek a gyermekek a zenével, hangszerekkel és együtt dalolnak, táncolnak.

 2019-ben pályázati forrásból kialakítottuk a TORNASZOBÁT , ahova szintén heti beosztással visszük a kisgyermekeket, ami nagy élményt jelent számukra, hiszen a mozgás által fejlődnek, ügyesednek és közben nagyon jól érzik magukat.

SÓSZOBÁNKAT a csoportok szülői igényfelmérés alapján heti rendszerességgel látogatják a kora őszi, téli és kora tavaszi időszakban.

Bölcsődénkbe a Csoda Bölcsődéből érkezik az ebéd, a gyermekek számára dietetikus által összeállított étlap alapján készülnek az ételek. Reggel 8-kor kapnak a gyermekek reggelit, aztán következik a tízórai, majd fél 12-kor az ebéd, ami vagy levesből és fő fogásból, vagy fő fogásból és gyümölcsből áll, az ébredés után pedig kapják az uzsonnát.

Fontos számunkra a kisgyermekek elégséges és minőségi víz fogyasztása is, mindhárom bölcsődei egységben lehetőségünk van gyermekeink számára folyamatosan a szűrt víz biztosítására.

 A gyermekek gondozási egységekbe sorolt csoportokba járnak, az egységhez tartozó két csoportban olyan munkarendben dolgoznak a kisgyermeknevelők, hogy a nap teljes hossza, azaz 6.00 – 18.00 óra közötti időtartam biztonsággal lefedhető legyen. 

A kisgyermekek mindegyikének saját kisgyermeknevelője van, ami azt jelenti, hogy, amíg a bölcsődébe jár a gyermek, folyamatosan egy nevelőnőhöz tartozik, ő vezeti róla a fejlődési naplót, és teszi meg a kisgyermekkel történő napi történésekről, körülményekről az írásos feljegyzését. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ha a saját kisgyermeknevelő nincs jelen, akkor nem foglalkozik senki a gyermekkel, hiszen hitvallásunk egy része, hogy minden pillanatban a legfontosabb a kisgyermek számára, hogy biztonságban érezze magát.

A bölcsőde térítési díja a szülők, a család jövedelmi viszonyától függ, ami a bölcsődevezetővel történő írásos Megállapodás megkötésekor kerül tisztázásra, a szülők által tett írásos nyilatkozat alapján.

A gyermekek bölcsődei mindennapjai a korukhoz és fejlettségükhöz igazodó napirend szerint kerülnek megszervezésre, melynek állandó elemei vannak, ami nagyon fontos a bölcsődés korú gyermekek számára.

A napok során folyamatosan végezzük a gondozási műveleteket (étkeztetés, tisztába tevés, kézmosás, öltözködés stb.), valamint napjaikat sokféle játék lehetőség felkínálásával tesszük színesebbé (pl. szabad játék lehetőség biztosítása, finommotorikát támogató játékok, kreatív lehetőségek felkínálása stb.). Gyermekeinket sokat visszük szabadlevegőre, melyre a bölcsőde tágas udvara biztosít lehetőséget, itt motorozhatnak, labdázhatnak, mászókázhatnak, csúszdázhatnak, homokozhatnak…). Jó idő esetén, a tavasz végi, nyári, kora őszi időszakban az étkezések is az udvaron történnek, amit nagyon élveznek a picik.

A bölcsődei időszak előtt a szülők részére Bölcsődés leszek Szülőklub találkozásokat rendezünk meg. A találkozások alkalmat teremtenek arra, hogy megismerkedhetnek a kisgyermeknevelőkkel, valamint amik lehetőséget adnak arra, hogy minden fontos információt átadjunk számukra, és feltehessék kérdéseiket a bölcsődével kapcsolatban.